Saku valla välisvalgustuse rekonstrueerimise projekteerimine

Taustainfo: 

Saku valla tänavavalgustusvõrk on amortiseerunud- valgustid paiknevad betoon- kui ka puitpostidel. Enamus tänavavalgustusliine Saku vallas on rajatud 70-80-ndatel aastatel paljasjuhtme liinidena ja osaliselt ühefaasilistena, mistõttu ei võimalda nende ülesehituse põhimõte energia kokkuhoiu lahendusi rakendada. Käesoleva projektiga on hõlmatud 2 alevikku ja 9 küla, mille tänavavalgustus vajab renoveerimist.

Hepta:

Hepta Energy ülesandeks oli projekteerida 911 uut leed valgustuspunkti, asendamaks vana generatsiooni kõrgrõhulampe. Esmalt kaardistas projekteerija olemasoleva valgustusvõrgu olukorra, misjärel oli võimalik planeerida järgnevaid projekteerimise etappe.

Esmalt lähtuti Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt ette antud valgustuspunktide tabelist, kus oli määratud, missugustes piirkondades paigaldatakse uued valgustuspunktid metallmastidele ning maakaabelliini toitele ja lisaks, kus kohas vahetatakse välja ainult õhukaabel ja/või valgustid. Kuna olemasolevate valgustuspunktide vahekaugused olid ebavõrdsed, tuli teha korrektuure valgustuspunktide tihendamise näol, et valgustatuse ühtlus paremaks muuta. Projekti realiseerimise muutis keerukas tihe kõrghaljastus tänavate ääres.

Projekti lõpptulemuseks oli asjaolu, et rekonstrueeritud valgustusvõrgu aastane energiatarbimine muutus vastavalt:

  • varasemalt oli tarbimine 518 MWh;
  • uue lahendusega tarbimine aastas 99MWh.

Langetasime õhku paisatavate süsihappegaasi kogust ja elektrienergia tarbimist üle viie korra. Lisaks suurele energiakokkuhoiule, vähenevad märkimisväärselt ka valgustusvõrgu ülalpidamis- ja hoolduskulud.

Contact us to learn more about Hepta Airborne’s industrial drone technology

Get in touch